Реализацијом уговора о сарадњи у оквиру пројекта „Директна социо-економска помоћ изузетно угроженим породицама у локалним заједницама у Босни и Херцеговини“ испоручено је и монтирано 25 пластеника на парцелама одабраних корисника у требињским руралним подручјима – Љубомир, Моско, Величани, Граб, Талежа и др.

Вриједност пројекта, чији је донатор Министартво спољних послова Савезне Републике Нјемачке, износи 60.000 КМ.

Град Требиње је у пројекту учествовао средствима у вриједности од 20.000 КМ.

Пројекат проводи НВО “Арбеитер-Самаритер-Бунд (АСБ)”, уз подршку Центра за социјални рад Требиње и Аграрног фонда Требиње.

Основни циљ пројекта је економско оснаживање породица корисника.

Пластенике површине 100 м2 добило је 12 корисника, а од 75 м2 добило је 13 корисника. Пластеници су опремљени системом за наводњавање „кап по кап“ и спремником за воду запремине 500 литара. Такође, донацијом је обухваћен садни материјал за почетну производњу.

Уговором о додјели пластеника, сваки корисник се обавезао да ће припремити терен, односно земљиште за монтажу. Корисници су се такође обавезали да пластенике не могу продати у наредне двије године, а препорука корисницима је да добијене пластинике осигурају од могућих штета узрокованих елементарним непогодама.

Критерији за одабир корисника пројекта дефинисани су од стране донатора, а неки од њих су да се корисници налазе на евиденцији Центра за социјални рад или да припадају категорији вишечланих породица, да су власници земљишта одговарајуће квадратуре, да имају обезбијеђен прикључак воде на локацији и да у претходном периоду нису били обухваћени сличним пројектом.

Овај пројекат се проводи у седам локалних заједница у БиХ, а Требиње је као учесник добило највећи број пластеника.

Пројектом је планирана и обука корисника о технологији пластеничке производње која ће бити одржана 11. октобра, у 11 часова, у великој сали Градске управе.