Stručnjaci kažu, drugi nas prepoznaju najbolje po čuvenom raštanu, ali i grahu poljaku. Više detalja o ovim autohtonim proizvodima našeg kraja reći će nam Svetlana Vuletić, agronom Agrarnog fonda Grada Trebinja.