Позивају се сви домаћи произвођачи расада да се до 13. априла јаве у просторије Аграрног фонда са информацијама о врсти, количини и цијени расада који су прозвели за текућу сезону.

Такође, позивају се сви заинтересовани купци да се јаве у Аграрни фонд и добију информације о врсти и цијени расада.

Просторије Аграрног фонда налазе се у улици церска број 1, у насељу Тини.