Огранизација Хелп и Град Требиње: Подршка незапосленим лицима у оквиру пројекта “Подршка социо-економској стабилности регије западног Балкана 2021-2022”.

Цијели текст можете преузети на следећем линку: https://www.trebinje.rs.ba/ogranizacija-help-i-grad-trebinje-podrska-nezaposlenim-licima-u-okviru-projekta-podrska-socio-ekonomskoj-stabilnosti-regije-zapadnog-balkana-2021-2022/