Новости

Аграрни фонд настоји да информише све суграђане о актуелним активностима...

Комби хладњача и пластеник за потребе Аграрног фонда

У оквиру пројекта „Мали произвођач - велики агро ресурс“,  који је реализовала Агенција за развој малих и средњих предузећа из Требиња  уз подршку Инвестиционо развојне банке РС, данас је на употребу Аграрном фонду Града Требиња уручено комбиновано возило- хладњача,...

Oтпaд кao рeсурс: Moжe ли рeциклaжa спaсити плaнeту (ВИДЕО)

Рeциклaжa прeдстaвљa jeдaн вид зaштитe живoтнe срeдинe и дaнaс je вeoмa пoпулaрнa пoсeбнo мeђу пojeдиним свjeтским зeмљaмa у кojим сe пoкушaвa ствoрити штo вишe oбнoвљивих извoрa eнeргиje и тo упрaвo путeм рeциклaжe. https://youtu.be/XAyTmdVgGK8   ИЗВОР: ХЕРЦЕГ ТВ |...

За пољопривредне произвођаче из Требиња 25 пластеника

Реализацијом уговора о сарадњи у оквиру пројекта „Директна социо-економска помоћ изузетно угроженим породицама у локалним заједницама у Босни и Херцеговини“ испоручено је и монтирано 25 пластеника на парцелама одабраних корисника у требињским руралним подручјима –...

Аграрном фонду и Туристичкој организацији Града Требиња златне медаље на новосадском сајму туризма

Аграрни фонд и Туристичка организација Града Требиња награђени су златним медаљама на 52. међународном новосадском сајму туризма. Нашој Туристичкој организацији припале су златне медаље за висок ниво активности, корпоративни идентитет и веб презентацију "готребиње"....

ЕУ бесповратна средства за ПРЕРАЂИВАЧЕ У АГРАРУ

У организацији  Аграрног фонда и Одјељења за привреду Града Требиња данас је у Пословном инкубатору одржана још једна презентација о јавном позиву за додјелу бесповратних инвестиционих средстава Европске уније прерађивачима у пољопривредно-прехрамбеној индустрији....

Oдржана презентација јавног позива за дођелу бесповратних средстава Европске уније за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа

У организацији Аграрног фонда и Ођељења за привреду Града Требиња данас је у Пословном инкубатору одржана презентација јавног позива за дођелу бесповратних средстава Европске уније за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредних и...