У Требињу тренутно је регистровано укупно 665 пољопривредних газдинстава. Евидентно је значајно повећање овог броја у односу на 2016. годину, када их је на подручју града било око 380. Бројни подстицаји и премије, као и оснивање Аграрног фонда, значајно су добринијели и подстакли пољопривреднике да региструју своја газдинства, а у наредним минутама, доносимо причу како регистровати једно такво.