ЈАВНИ ПОЗИВ

за додјелу средстава Аграрног фонда Града Требиња намјењених за подршку пољопривредним произвођачима са подручја града Требиња кроз додјелу мини грантова у 2020. години.

Програм се реализјује у циљу подстицања и развоја пољопривредне производње на подручју града Требиња а финансираће се из средстава Фонда у складу са Планом и програмом утрошка средстава гранта Аграрног фонда Града Требиња за 2020. годину.

Услови јавног позива, процедура одлучивања као све остале напомене налазе се у документима.

Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања на интернет страницама Аграрног фонда и Града Требиња и огласној табли Аграрног фонда Града Требиња.

Пратећи документи: Јавни позив – мини грантови и Бизнис план.