Кроз бројне програме подршке пољопривредним произвођачима које већ двије године проводи Аграрни фонд, све је већи број жена које се охрабрују за ову врсту предузетништва. Подаци говоре да је испуњен план повећања броја жена као једне од циљних група ове установе.