Аграрни фонд Града Требиња обавјештава заинтересоване, да је у оквиру Пројекта „Подршка Европске уније конкурентности пољопривреде и руралном развоју у Босни и Херцеговини“ – EU4Agri, објављен Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу.

Овај јавни позив као и смјернице за потенцијалне подносиоце пријава се искључиво односе на мјеру подршке примарној пољопривредној производњи.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке примарној производњи могу бити физичка лица, обрти/предузетници, задруге и предузећа која се активно баве примарном пољопривредном производњом у секторима описаним у дијелу смјерница 2.3. Прихватљиви пољопривредни сектори.

Подржани сектори: производња млијека; производња меса;  узгој житарица и уљарица; узгој воћа укључујући виноградарство и маслине; узгој поврћа (повртларство) и производња јаја.

Kомплетан текст јавног позива са потребном документацијом се може преузети на линку https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-potencijalnim-korisnicima-bespovratnih-sredstava-za-podrsku-investicijama-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju-u-bih/

Подносиоци пријава могу да поднесу пријаве за пројекте дефинисане овим јавним позивом искључиво самостално.

Сваки подносилац пријаве може аплицирати за бесповратна средства у износу од 30.000 KМ до 200.000 KМ (без ПДВ-а).

За сваку инвестицију  подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 35% од укупног износа инвестиције, изузев за сектор производње воћа и поврћа гдје властито суфинансирање износи минимално 20%.

Kрајњи рок за подношење пријава је 15. фебруар 2021. године до 15.00 сати.

Детаљна објашњења или помоћ код израде апликације, сви заинтересовани могу добити на тел 059/226-459 или у канцеларијама Аграрног фонда Града Требиња, ул. Церска 1 (насеље Тина, зграда бившег Новотекса).