Добродошли на сајт

Аграрног фонда Града Требиња

програма подршке

подржаних произвођача

КМ субвенција

%

плана реализовано

Правилник Аграрног фонда Града Требиња за 2019.

Комби хладњача и пластеник за потребе Аграрног фонда

У оквиру пројекта „Мали произвођач - велики агро ресурс“,  који је реализовала Агенција за развој малих и средњих предузећа из Требиња  уз подршку Инвестиционо развојне банке РС, данас је на употребу Аграрном фонду Града Требиња уручено комбиновано возило- хладњача,...

Oтпaд кao рeсурс: Moжe ли рeциклaжa спaсити плaнeту (ВИДЕО)

Рeциклaжa прeдстaвљa jeдaн вид зaштитe живoтнe срeдинe и дaнaс je вeoмa пoпулaрнa пoсeбнo мeђу пojeдиним свjeтским зeмљaмa у кojим сe пoкушaвa ствoрити штo вишe oбнoвљивих извoрa eнeргиje и тo упрaвo путeм рeциклaжe. https://youtu.be/XAyTmdVgGK8   ИЗВОР: ХЕРЦЕГ ТВ |...

За пољопривредне произвођаче из Требиња 25 пластеника

Реализацијом уговора о сарадњи у оквиру пројекта „Директна социо-економска помоћ изузетно угроженим породицама у локалним заједницама у Босни и Херцеговини“ испоручено је и монтирано 25 пластеника на парцелама одабраних корисника у требињским руралним подручјима –...